duminică, 1 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 7061,7 ha
Intravilan: 377,12 ha
Extravilan: 6684,58 ha
Populatie: 2809
Gospodarii: 1212
Nr. locuinte: 960
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Oltina, Răzoarele, Satu Nou, Strunga
Asezarea geografica:
Sud-estul judeţului Constanţa
La 18 km de oraşul Băneasa
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Piscicultură
Activitati economice principale:
Agricultură
Comerţ
Piscicultură
Obiective turistice:
Obiective istorice şi arheologice dacice din epoca romană
Arhitectura caselor specific dobrogeană
Mănăstirea "Sfinţii Mihail şi Gavril" din localitatea Strunga
Rezervaţia naturală "Lacul Oltina"
Fluviul Dunărea
Evenimente locale:
"Ziua Oltinei" - sărbătorită a doua zi după Paşti
Ziua recoltei - prima duminică din octombrie
Facilitati oferite investitorilor:
Terenuri atât în intravilan cât şi în extravilan
Existenţa fondului de vânătoare şi pescuit
Forţă de muncă calificată şi necalificată
Proiecte de investitii:
Modernizare drumuri comunale
Canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Oltina
Construire grădiniţă în localitatea Răzoarele
Reabilitare reţea de alimentare cu apă Răzoarele